Phiên phân chia các cha giúp giải tội ngày 04-05/01/2011 tại La Vang

Hình ảnh chỉ mang tính minh họa

Danh sách các linh mục giúp giải tội tại La Vang trong 2 ngày 04-05/01/2011.

Xem chi tiết tại fie đính kèm:

Nguồn: 
tonggiaophanhue
File gửi kèm: