Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt hành hương kính Đức Mẹ La Vang

Đúng 11 giờ ngày thứ Bảy đầu năm Dương Lịch 2011, ngày 01-01-2011, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt trong chuyến hành hương kính Đức Mẹ La Vang đã dâng Thánh lễ tại Nhà Nguyện Đức Mẹ La Vang. Nhiều người hành hương được hân hạnh tham dự Thánh lễ này.

 

Nguồn: 
tonggiaophanhue