Poster "Bế mạc Năm Thánh 2010"

WGPSG -- Xin kính gửi Poster "Bế mạc Năm Thánh 2010"

Để tiện cho việc in ấn, Poster này có thể được ghép bởi 6 tờ A4, mỗi tờ mang 1/6 nội dung của Poster. Ngoài ra còn thêm bản sơ đồ Linh địa La Vang.

Để có một Poster đẹp với độ phân giải cao, nên lưu (save image as) các Poster gửi kèm bên dưới.