Hội Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Chí Hòa: Mừng bổn mạng

WGPSG -- Vào lúc 17giờ00 ngày 29/12/2010, Đức Giám mục phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã chủ sự Thánh lễ Mừng Kính Mẹ Thiên Chúa, bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Chí Hòa. Hôm trước, lúc16giờ00 ngày 28/12/2010, Hội đã tổ chức buổi tĩnh tâm, sám hối, đi đàng Thánh Giá. Sau đó, cha Linh hướng Đaminh Đinh Văn Vãng đã dâng Thánh lễ trọng thể để cầu nguyện cho Hội.

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Chí Hòa có 1.630 hội viên thuộc 15 chi hội trong 17 giáo xứ. Hằng tháng, mỗi chi hội đều có Thánh Lễ riêng cầu nguyện và hội thảo những việc đã qua, công tác sắp tới. Mỗi chi hội có những thành viên tích cực trong các mặt hoạt động mục vụ, tham gia công tác bác ái xã hội của giáo xứ, như Bữa cơm nhân ái (Gx Tân Sa Châu), Tiếp sức mùa thi (Gx Xây Dựng; Nam Hòa; v.v..).

Hội CBMCG hạt Chí Hòa: Mừng bổn mạng

Đặc biệt, chia sẻ đầu năm do cha Linh hướng tổ chức, cùng đi có đại diện Hội Các Bà Mẹ Công Giáo thuộc 15 chi hội và một số ân nhân đã đến tận những nơi vùng sâu vùng xa như:

- Giáo điểm Tân Hiệp với 200 hộ Dân tộc nghèo Tmun.

- Trung tâm BTXH với khoảng 200 cụ già khuyết tật, neo đơn; và hơn 600 em cơ nhỡ, bụi đời, bệnh xã hội, HIV…

- Giáo điểm Tân Quan với Dân tộc nghèo STiêng (300 hộ).

Các giáo điểm trên do Linh mục Đaminh Nguyễn Văn Chí quản nhiệm, và ngài cho biết trong số này có ¾ là dân tộc không Công giáo. Tổng giá trị trong đợt chia sẻ này trên 200 triệu (gồm 150 triệu là hiện kim, còn lại là hiện vật như gạo, mì, đường, sách vở v.v…).

Ngoài ra, trong năm, các Chi hội còn tổ chức riêng đi các nơi như: Tân Thành, Dân tộc Đồng Nai; Bù Đốp (Phước Long); Cộng đoàn Vinh Sơn (BR-VT); Tân Khai (Bình Dương); Dân tộc KơHO, Kà Tu (Di Linh); Ly Sơn (Quảng Ngãi); Nam An (Hải Phòng)….Tổng giá trị các phần quà gần 300 triệu.

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Chí Hòa còn tham gia công tác Truyền Giáo, đóng góp xây dựng nhà thờ, nhà giáo lý; cơ sở từ thiện, học bổng cho học sinh nghèo; cứu trợ bão lụ, và rất nhiều mặt công tác khác, v.v…

Số tiền (gồm hiện kim, hiện vật) trong năm qua Hội Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Chí Hòa tham gia công tác bác ái xã hội đã trên một tỷ đồng, điều đó nói lên lòng bác ái, sống “Tốt Đạo Đẹp Đời”, “Sống Phúc Âm giữa lòng Dân tộc” của các chị thật đáng khâm phục. Trong ngày Lễ Mừng Kính Mẹ Thiên Chúa, Bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Chí Hòa, xin cầu chúc cho các chị được nhiều ơn lành của Thiên Chúa trao ban, để các chị vững bước trên con đường phục vụ Giáo hội và xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.