Thư Đức Thánh Cha bổ nhiệm ĐHY Ivan Dias làm Đặc Sứ kết thúc Năm Thánh tại Việt Nam

VATICAN. Hôm 28-12-2010, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố thư ĐTC bổ nhiệm ĐHY Ivan Dias, Tổng trưởng Bộ truyền giáo, làm Đặc Sứ của ngài đến chủ sự các lễ nghi bế mạc Năm Thánh tại Việt Nam.

Năm Thánh kỷ niệm 350 năm thành lập hai giáo phận đại diện Tông Tòa Đàng Trong và Đàng Ngoài và 50 năm thành lập hàng giáo phẩm Việt Nam sẽ được bế mạc tại Trung tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc Lavang từ ngày 4 đến 6-1 năm 2011 sắp tới.

Cùng thuộc phái đoàn Tòa Thánh còn có Cha Antôn Dương Quỳnh, Chưởng ấn tòa TGM Huế, kiêm Cha sở Nhà Thờ Chính Tòa Phủ Cam, Huế, và cha Phanxicô Xavie Vũ Phan Long, dòng Phanxicô, Thư ký Ủy ban Kinh Thánh thuộc HĐGM Việt Nam.

Sau đây là bản dịch nguyên văn thư bổ nhiệm của ĐTC:
”Mến gửi Hiền Đệ của chúng tôi, Hồng Y Ivan Dias,
Tổng trưởng Bộ truyền giáo.

”Công trình loan báo Tin Mừng, được các thừa sai xưa kia khởi sự giữa bao nhiêu khó khăn, đã mang lại hoa trái rất phong phú, trong đó những trái đầu mùa đặc biệt là thánh Anrê Dũng Lạc và các bạn tử đạo. Vì thế, Giáo Hội tại Việt Nam, khi vui mừng nhớ đến nguồn cội đức tin của mình, đồng thời muốn canh tân và gia tăng lòng nhiệt thành tông đồ để thăng tiến công cuộc truyền giáo mới tại đây. Nay có hai kỷ niệm những biến cố quan trọng trong đời sống Giáo hội tại Việt Nam tạo dịp rất tốt, đó là 350 năm thành lập hai địa phận đại diện tông tòa đầu tiên và 50 năm thành lập hàng giáo phẩm Công Giáo tại Việt Nam. ”Nhân danh toàn thể Dân Chúa tại Việt Nam, người Anh em đáng kính là Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám Mục chính tòa Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Việt Nam, đã thông báo cho chúng tôi về những điều trên đây và bày tỏ lòng kính mến con thảo, điều mà chúng tôi đánh giá cao. Chính Đức Tổng Giám Mục cũng xin chúng tôi gửi một vị Đặc Sứ đến để củng cố đức tin Công Giáo và tình hiệp thông sinh động của họ với Người Kế Vị Thánh Phêrô và Giáo Hội hoàn vũ.

”Thật đáng ca ngợi chủ đích tháp tùng hành trình Năm Thánh là: ”Chúng ta hãy cùng đi với Mẹ để loan báo Tin Mừng”. Điều này gợi lại hành trình của Đức Trinh Nữ mau lẹ lên đường mang Tin Vui và ân sủng của Chúa Cứu Thế cho bà Elizabeth. Vì thế, chúng tôi cũng muốn biểu lộ với họ lòng quí mến và sự ân cần của chúng tôi với những người sắp cùng các Chủ Chăn cử hành đại lễ đức tin tại Việt Nam. Nhưng vì không thể đích thân đến nước này, chúng tôi nghĩ đến Hiền Đệ đáng kính, và ủy thác cho Hiền Đệ sứ vụ này, vì Hiền Đệ đặc trách nhiệm vụ Tổng trưởng Bộ truyền giáo cho các dân tộc. Vì thế, chúng tôi bổ nhiệm Hiền Đệ làm Đặc Sứ tại các biến cố kỷ niệm này, để từ ngày 4 đến 6 tháng giêng tới đây hành động thay chúng tôi tại Đền thánh quốc gia La Vang, nơi vẫn có đông đảo các tín hữu đến hành hương kính Đức Mẹ. Hiền đệ hãy củng cố trách vụ trọng đại của Giáo Hội, ”được Chúa Kitô sai đi để biểu lộ và thông truyền tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người và mọi dân tộc, Giáo Hội hiểu rằng công trình truyền giáo còn phải chu toàn thật là bao la” (Ad gentes 10). Hiền đệ hãy nhắn nhủ mọi người canh tân lòng nhiệt thành tông đồ, để nhờ niềm hy vọng nảy sinh từ đức tin, lòng yêu mến đối với Thiên Chúa, Thiên Chúa được mọi người chúc tụng, vì lòng từ bi của Ngài tồn tại muôn đời (Xc Spe salvi, 37). Để cho toàn dân Việt Nam được thịnh vượng hơn, chúng tôi nhắn nhủ cộng đoàn Công Giáo tại Việt Nam, được xây dựng theo nghĩa vừa nói, hãy tăng cường tình hiệp nhất giữa các vị Chủ Chăn với nhau, cũng như giữa các vị Chủ Chăn với các tín hữu, thăng tiến việc đào tạo nhân bản và tu đức cho các ứng sinh linh mục, việc thường huấn cho các linh mục và tu sĩ nam nữ, cũng như chuẩn bị thích hợp cho các giáo dân.

”Chúng tôi sẽ hỗ trợ sứ mạng trọng đại của Hiền Đệ bằng lời cầu nguyện, và ngay từ bây giờ chúng tôi phó thác Hiền Đệ đáng kính cho sự bảo trợ yêu thương của Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa và các thánh tử đạo Việt Nam, và sau cùng chúng tôi rộng ban Phép lành Tòa Thánh cho Hiền Đệ, và tất cả những người mà Hiền Đệ được sai tới.

Tại điện Vatican ngày 21 tháng 12 năm 2010,

Năm Thứ 6 triều đại Giáo Hoàng của chúng tôi.

Biển Đức XVI, Giáo Hoàng

Xem văn bản gốc:

http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/26619.php?index=26619&po_date=28.12.2010&lang=en

Nguồn: 
vietvatican