Gx. Tân Phú Hòa: Kỷ niệm 50 năm thành lập

WGPSG -- Trong tâm tình đón chờ Chúa Giáng Sinh, giáo dân giáo xứ Tân Phú Hòa chào đón Chúa Hài Đồng với nhiều hoạt động lễ hội:

+ Ngày 17/12/2010: Đêm diễn nguyện thánh ca với chủ đề “Đêm Hồng Ân” gồm những bài hợp xướng nổi tiếng của mùa Giáng sinh do các ca đoàn trong hạt Phú Thọ biểu diễn.

+ Ngày 24/12/2010: Thánh lễ ban chiều, tổ chức cho khoảng 60 em rước lễ lần đầu.

+ Ngày 26/12/2010: Vào lúc 9h00, Thánh lễ long trọng kỷ niệm 50 năm thành lập giáo xứ Tân Phú Hòa do Đức Hồng y GB. Phạm Minh Mẫn chủ sự. Trong Thánh lễ này, ngài đã ban phép Thêm Sức cho 149 em và nghi thức tuyên hứa của 61 em lớp Bao Đồng.

Gx. Tân Phú Hòa: Kỷ niệm 50 năm thành lập

Theo thông báo, ngày 26/12/2010 Thánh lễ Thêm Sức và kỷ niệm 50 năm thành lập giáo xứ bắt đầu lúc 9h00, nhưng mới 7h30 các đoàn thể, các em thiếu nhi trong giáo xứ đã dàn hàng để chào đón Đức hồng y, quý cha, quý tu sĩ và quý khách. Thật là một bầu không khí long trọng và hân hoan.

Đúng 9h00, Thánh lễ do Đức Hồng y chủ sự cùng với cha Hạt trưởng, quý cha trong hạt, quý cha là con dân của Tân Phú Hòa và quý cha thuộc nhà Hưu Dưỡng Hà Nội.

Trong tâm tình kỷ niệm 50 năm thành lập giáo xứ, Đức Hồng y nhấn mạnh quá trình sống và trải nghiệm 50 năm, thì nhận thức và học hỏi được rất nhiều nên giáo xứ phải biết giáo dục nhau, biết yêu thương những anh em trong gia đình, trong giáo khu, trong giáo xứ, trong Giáo hội, trong nước Việt Nam và mở rộng ra toàn cầu. Trách nhiệm giáo dục ấy thuộc về những người đi trước: Linh mục, cha mẹ, giáo lý viên... Đặc biệt, các em chịu phép Thêm Sức và các em tuyên hứa lớp Bao đồng hôm nay, chúng con phải biết sống đức tin, biết yêu thương và từ bỏ mọi cám dỗ như các con sẽ tuyên hứa.

Kết thúc bài giảng, Đức Hồng y và cha Quản hạt ban phép Thêm Sức cho cho 149 em thiếu nhi và cùng 61 em thiếu nhi Bao đồng tuyên hứa. Sau lời tuyên hứa của các em, Đức Hồng y trao tận tay mỗi em lớp Bao đồng một quyển Kinh Thánh, giúp các em suy gẫm Lời Chúa hằng ngày.

Kết thúc Thánh lễ, ông chủ tịch HĐMV, đại diện giáo xứ lên cảm ơn Đức Hồng y, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, và xin bỏ qua những thiếu sót trong quá trình tổ chức Thánh lễ và nếu được rút kinh nghiệm để tổ chức lại vào ngày hôm sau thì rất lấy làm vui cho chúng con.