Trung tâm Mục vụ TGP.TPHCM: Lớp Mục vụ Sân khấu & Phim ảnh

 

 
 
 
 
 
LỚP MỤC VỤ BIÊN TẬP, DÀN DỰNG SÂN KHẤU & MỤC VỤ PHIM ẢNH
 
MỤC ĐÍCH
 
Giúp các giáo xứ và các cộng đoàn những kiến thức và những thực tập mục vụ về:
- Biên tập và Dàn dựng những chương trình biểu diễn mang tính mục vụ vẫn thường phải thực hiện trong đời sống cộng đoàn.
- Tạo sự nhanh nhạy trong việc quy tụ và đào tạo những nhóm kịch, nhóm múa của giáo xứ hay cộng đoàn.
- Tổ chức chương trình mục vụ sân khấu và phim ảnh cho giáo xứ & cộng đoàn.
- Phương thế tìm ra những ý nghĩa tôn giáo và tâm linh khi xem phim.
- Linh đạo phim ảnh: Phương thế trở nên trưởng thành và nên thánh nhờ phim ảnh.
 
CHƯƠNG TRÌNH
Thời gian: 16 buổi x 110’, từ 18g30 đến 20g20 thứ ba hàng tuần từ 14.9 đến 28.12.2010
Địa điểm: Hội trường GB. Phạm Minh Mẫn, Trung tâm Mục vụ TGP.TPHCM
                                                          
 
STT
MÔN HỌC
GIẢNG VIÊN
THỜI LƯỢNG
NGÀY
01
NGHỆ THUẬT SÂN KHẤU
NGHỆ THUẬT ĐIỆN ẢNH
NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN
HIỆN THỰC TÂM LÝ
NSUT. ĐẠO DIỄN TRẦN MINH NGỌC
Phó CT.Hội Sân Khấu TP,
Tổng Biên Tập báo Sân Khấu TP,
Nguyên Hiệu trưởng trường Sân Khấu Điện Ảnh TP.HCM
1B
14.09
 
02
BIÊN TẬP KỊCH BẢN SK, Đ/ẢNH
NSUT. TRẦN MINH NGỌC
2B
21.09
03
BIÊN TẬP KỊCH TÔN GIÁO
Lm. Vinh Sơn ĐINH TRUNG NGHĨA
1B
28.09
03
BIÊN TẬP KỊCH BẢN SK, Đ/ẢNH
THẦY HỒ NHÂN
1B
05.10
04
TIẾNG NÓI SÂN KHẤU
 
 
NSUT. ĐẠO DIỄN CA LÊ HỒNG
             GV.TRƯỜNG SK-Đ/A TP
NSUT.HẠNH NĂM
             GV.TRƯỜNG SK-Đ/A TP
1B
 
 
12.10
 
05
HÌNH THỂ
 
NSUT.HẠNH NĂM
               GV.TRƯỜNG SK-Đ/A TP
1B
19.10
 
06
NGHỆ THUẬT HÓA TRANG
 
NSUT.XUÂN CHÍNH
               GV.TRƯỜNG SK-Đ/A TP
             1B
26.10
 
07
THIẾT KẾ SÂN KHẤU
HỌA SĨ LÊ VĂN ĐỊNH
                      GV.TRƯỜNG SK-Đ/A TP
1B
02.11
08
MỤC VỤ PHIM ẢNH
Lm. Giuse VŨ HỮU HIỀN
1B
09.11
09
LINH ĐẠO PHIM ẢNH
Lm. Giuse VŨ HỮU HIỀN
1B
16.11
08
ÂM NHẠC, ÂM THANH, TIẾNG ĐỘNG TRONG NGHỆ THUẬT SÂN KHẤU & ĐIỆN ẢNH.
 
             1B
23.11
09
NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH
 
THẦY TRUNG QUANG
                        BỘ VHTT
1B
30.11
10
THỰC HÀNH, GIAO LƯU
ĐẠO DIỄN THANH SÂM,
ĐẠO DIỄN TUẤN KHÔI,
ĐẠO DIỄN LÊ ANH
3B
7 & 14.12 
 
13
BIÊN TẬP PHIM TÔN GIÁO
Lm. Vinh Sơn ĐINH TRUNG NGHĨA
1B
21.12
14
BIỂU DIỄN BÀI LÀM CUỐI KHÓA
PHÁT CHỨNG CHỈ
 
 
28.12
 

GHI DANH

Ghi danh học từ ngày 16-8-2010 tại Phòng Học vụ của Học viện Mục vụ Tổng Giáo phận TP.HCM, 6bis Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Q.1, TP.HCM.

Thời gian ghi danh:

- Từ thứ hai đến thứ sáu: buổi sáng từ 8g đến 11g30, buổi chiều từ 14g đến 19g.

- Thứ bảy: buổi sáng từ 8g đến 11g30.