Tổ chức Caritas kêu gọi giúp đỡ những phụ nữ tị nạn

Cộng đồng quốc tế có thể làm tốt hơn

RÔMA, ngày 18 tháng 6 năm 2010 - (Zenit.org) - Ngày Chủ nhật vừa qua đánh dấu Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn,  tổ chức Viện trợ Caritas hy vọng cảnh ngộ của 3 triệu phụ nữ tị nạn trên hành tinh này sẽ được quan tâm thích đáng hơn.

Theo một thông báo nhanh của cơ quan công bố ngày hôm nay, phụ nữ tị nạn là đối tượng đặc biệt dễ bị lạm dụng về mặt nhân quyền; có nhiều trường hợp họ buộc phải rời khỏi nhà trong khoảng thời gian lâu dài. Caritas nói rằng: “Cộng đồng quốc tế có thể làm tốt hơn trong việc bảo vệ họ khỏi bạo lực."

Giám đốc chính sách Caritas, bà Martina Liebsch, khẳng định rằng cộng đồng quốc tế "cần phải thể hiện ý chí chính trị" nhằm đảm bảo việc bảo vệ phụ nữ đã ghi trong các hiệp ước quốc tế.

Theo cơ quan viện trợ, trong số 10 triệu người tị nạn trên thế giới hôm nay, hai phần ba trong số đó đang chịu những cuộc khủng hoảng kéo dài năm năm hoặc lâu hơn. Và 49 phần trăm tổng số dân tị nạn là phụ nữ.

Bà Liebsch nói: "Phụ nữ có thể trở thành nạn nhân của nạn bạo lực tại các trại tị nạn. Họ dễ dàng bị tấn công vì phải thường xuyên rời trại để chăm lo các vật tư cơ bản cho gia đình, như củi và nước."

Caritas không chỉ kêu gọi có sự an toàn hơn cho những phụ nữ này ở các trại tị nạn, mà còn yêu cầu thiết lập các cơ chế tốt hơn để họ có thể tố giác nạn bạo lực và thực hiện giai đọan tố tụng về mặt pháp lý.

Bà cũng nêu đề nghị "Chương trình Tài trợ sinh kế cho phụ nữ là một yếu tố quan trọng. Thông qua việc giúp người phụ nữ có thể chăm lo cho bản thân và gia đình trong một môi trường an ổn, họ sẽ không gặp rủi ro khi phải ra đi làm bên ngoài trại."

Tuy nhiên, bà còn nói thêm: "Cách tốt nhất để bảo đảm an toàn là phải giải quyết chính các khủng hoảng để họ có thể về lại quê hương."

Chuyển ngữ: 
Hoàng Hương
Nguồn: 
Zenit.org