Giáo xứ Thạch Đà: mừng bổn mạng Giáo họ Bến Cốc

WGPSG -- Giáo xứ Thạch Đà hạt Xóm Mới đã long trọng cử hành Thánh Lễ Mừng kính Thánh Vinh Sơn Ferrê linh mục vào Thứ Hai 12.04.2010. Thánh nhân được Giáo họ Bến Cốc, quê gốc Giáo phận Bắc Ninh, nhận làm bổn mạng từ hàng trăm năm nay. Ngày kính hàng năm là 05.04, nhưng năm nay trùng vào Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Phục Sinh nên cha xứ đã cho dời lại tuần sau.

16g45 đoàn rước kiệu Thánh Vinh Sơn khởi sự từ dãy phố Giáo họ nghiêm trang tiến về Thánh đường. Thánh Giá và Nến dẫn đầu tiếp đến các em thiếu nhi, hội Kèn và Trắc, quý cụ quý ông bà, Hội đồng MV Giáo xứ, kiệu Thánh Vinh Sơn và cha chủ sự.

17g30 Thánh lễ bắt đầu. Cha phụ tá Giuse Nguyễn Ngọc Thông chủ tế, Cha chính xứ Gioan Baotixita Nguyễn Xuân Đức và cha Giuse Khổng Năng Bao, nhà hưu Phát Diệm, cùng đồng tế.

Trong bài giảng cha chủ tế đã chia sẻ với cộng đoàn về gương nhân đức của Thánh Vicente Ferrê (1350–1419) linh mục Dòng Anh Em Thuyết Giáo. Ngài sinh tại Tây Ban Nha và qua đời lúc đang giảng thuyết tại Pháp. Ngài là một nhà giàng thuyết sám hối nổi danh và nổi tiếng hay làm phép lạ. Năm 1455 ngài được Đức Thánh Cha Ca-lít-tô III nâng lên bậc hiển thánh.

Sau phần cám ơn của Giáo họ, cha chính xứ thay mặt cho cộng đoàn Giáo xứ chúc mừng Giáo họ Bến Cốc. Ngài khen Thánh lễ đông đảo và sốt sáng với gần 400 người tham dự trong đó phân nửa là giáo dân trong Giáo họ. Ngài nhắc lại Giáo họ đã vâng lời khi áp dụng Quy chế Hội đồng MVGX từ những năm trước đồng thời vẫn duy trì tốt truyền thống tương trợ gắn bó với nhau. Năm nào cũng có Thánh Lễ đồng tế, có “ bữa cơm thân mật do lạc quyên” mà không ai phải đóng góp.

Được biết hàng năm Nhà thờ Thạch Đà đều có khá nhiều Thánh lễ “hướng về nguồn cội” của các hội đồng hương trong và ngoài Giáo xứ tổ chức.