Đức Thánh Cha bổ nhiệm Cha Nguyễn Văn Khôi, GM Phó Quy Nhơn

VATICAN. Hôm 31-12-2009, Phòng Báo Chí Tòa Thánh thông báo: ĐTC Biển Đức 16 đã bổ nhiệm Cha Mathêu Nguyễn Văn Khôi làm GM Phó với quyền kế vị tại Giáo Phận Quy Nhơn.

Đức Cha Mathêu Nguyễn Văn Khôi năm nay 59 tuổi, sinh ngày 13 tháng 10 năm 1951 tại Phước Sơn, Tuy Phước, tỉnh Bình Định, Giáo phận Quy Nhơn. Mãn tiểu chủng viện Quy Nhơn, Thầy Khôi được gửi lên Giáo Hoàng Chủng Viện Thánh Piô 10 tại Đà Lạt để theo học triết và thần học trong 7 năm, từ 1970 đến 1977. Tại đây Thầy cũng theo học Văn Khoa tại Đại học Công Giáo Đà Lạt. 12 năm sau khi mãn học trình, thầy Khôi mới được thụ phong linh mục ngày 10-5 năm 1989 thuộc giáo phận Quy Nhơn.

Sau đó, Cha Nguyễn Văn Khôi làm cha sở giáo xứ Bình Định trong 11 năm (1989-2000), đồng thời giảng dạy tại Đại chủng viện Sao Biển Nha Trang (1994-2000). Năm 2000, cha Khôi du học Roma tại Đại học Giáo Hoàng Urbaniana và đậu tiến sĩ thần học luân lý năm 2005.

Về nước Cha Khôi làm cha sở Nhà thờ chính tòa Quy Nhơn, Quản Hạt Bình Định, và làm giáo sư thần học luân lý tại Đại chủng viện Sao biển, đồng thời thuộc ban thường huấn cho các linh mục giáo phận Quy Nhơn.

Giáo phận này rộng 16.194 cây số vuông, và hiện có 67.100 tín hữu Công Giáo trên tổng số 3.770.707 dân cư, với 89 linh mục trong số này có 8 LM dòng, 18 tu huynh và 36 chủng sinh và 392 nữ tu.

Trong nhiệm vụ mới, Đức Cha Nguyễn Văn Khôi phụ giúp và sẽ kế vị Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn, năm nay 73 tuổi và đang gặp khó khăn lớn về sức khỏe (SD 31-12-2009)

Nguồn: 
vietvatican