CỘNG ĐOÀN KITÔ

Nguồn gốc
 
            Năm 1563, thầy Leuris, Dòng Tên, đã thành lập ở La Mã một nhóm thanh niên sống theo tinh thần Linh Thao vào Dòng Tên. Những gì Dòng Tên tìm hiểu và áp dụng để huấn luyện các thầy thì thầy Leuris đã mang ra chia sẻ với giáo dân.
 
            Nội quy nhóm do thầy và anh em trong nhóm thảo vào năm 1574 đã được nhiều linh mục Dòng Tên khác áp dụng. Trong vòng hai mươi năm, một phong trào mới bành trướng và phát triển đến nhiều quốc gia với hơn 2.500 nhánh địa phương. Một điều quan trọng và đáng phục là ngay lúc đó, cách đây hơn 400 năm, các cha đã trao phó trách nhiệm điều khiển nhóm cho giáo dân. Anh em đứng ra điều khiển nhóm, các cha tuyên úy chỉ làm công tác linh hướng đóng góp ý kiến và kinh nghiệm của mình khi gặp từng cá nhân hoặc trong các phiên họp nhóm.
 
            Sau nhiều năm trời, nhất là sau năm 1773 (năm Dòng Tên bị giải tán) các nhóm do các giám mục điều khiển. Đầu thế kỷ này có hơn 80.000 nhóm Hiệp Hội Thánh Mẫu...Với thời gian và một phần do không liên hệ với Dòng Tên nên đa số các nhóm Hiệp Hội Thánh Mẫu mất dần tinh thần thuần túy lúc khởi đầu.
 
            Năm 1967, những nhóm “Sodalities” vẫn duy trì liên lạc và còn được Dòng Tên trực tiếp hướng dẫn, đã họp lại để xây dựng một nền tảng mới để cải thiện và đem tinh thần nguyên thủy trở lại nhóm. Đại Hội này đã soạn thảo bản General Priciples (Những nguyên tắc tổng quát) và đổi tên thành Christian Life Communities.”.
 
Mục đích
 
Cộng đoàn Kitô (CĐKT) là một ơn gọi chứ không đơn thuần chỉ là một hội đoàn, vì vậy không phải ai cũng có thể trở thành thành viên CĐKT. CĐKT là một ơn gọi, có sứ mạng đặc biệt trong thế giới ngày nay: giúp đỡ các linh hồn, trở nên chứng nhân tình yêu của Chúa cho con người hôm nay, làm tất cả để Thiên Chúa được tôn vinh hơn. Tông đồ là một trong những nét chính yếu của CĐKT.
 
Trách nhiệm
 
            Những thành viên tuy sống riêng rẽ nhưng cũng sinh hoạt thành cộng đoàn, giúp nhau trung thành với sứ điệp của Chúa Giêsu, luôn mở ra với Giáo Hội địa phương và hoàn vũ, hiệp thông với mục tử, năng tham dự bí tích Thánh Thể. Đây là một cộng đoàn có tinh thần Inhã, có Linh Thao như gợi hứng, dùng việc xét mình như phương tiện huấn luyện, có Chúa Giêsu nghèo và khiêm nhường làm mẫu mực, được sai vào thế giới như Đức Giêsu đã được Cha sai, dùng khả năng chuyên môn Chúa ban để phục vụ Ngài.
 
            Cộng đoàn Kitô là cộng đoàn được sai đi, có sứ mạng phải hoàn thành. Sứ mạng được cá nhân thực hiện cũng là sứ mạng của cộng đoàn, được cộng đoàn nhận định và phê chuẩn. Cộng đoàn Kitô sống theo gương mẫu cộng đoàn Ba Ngôi Thiên Chúa, là cộng đoàn luôn hiệp thông với Thiên Chúa và với nhau, để phục vụ thế giới và con người.
 
Tổ chức
 
Đại Hội là cơ quan điều hành tối cao của Cộng Đoàn Kitô, gồm Hội Đồng Chấp Hành và đoàn đại biểu của mỗi cộng đoàn quốc gia. Mỗi đoàn đại biểu sẽ thường gồm ba đại biểu, một người trong họ là phụ tá giáo sĩ hay đại diện của ngài. Những khó khăn có thể có về đoàn đại biểu phải được Hội Đồng Chấp Hành giải quyết.
 
- Hội Đồng Chấp Hành chịu trách nhiệm về việc điều hành cộng đoàn cách bình thường. Gồm bảy thành viên được bầu và ba thành viên được chỉ định và thêm tối đa là hai thành viên được chọn. Các thành viên được bầu trong Hội Đồng Chấp Hành là: chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký, thủ qũy, và ba cố vấn, tất cả những người này được Đại Hội bầu cho thời hạn bốn năm. Các thành viên được chỉ định trong Hội Đồng Chấp Hành là phụ tá giáo sĩ; phó phụ tá giáo sĩ là người đứng đầu Văn Phòng Trung Ương của Dòng Tên phụ trách Cộng Đoàn Đời Kitô ở Rôma và thư ký chấp hành.
 
- Cộng đoàn quốc gia như một nhánh của Cộng Đoàn Thế Giới thiết lập những quy luật riêng dựa theo Nguyên Tắc Tổng Quát và Quy Tắc Tổng Quát và tình trạng phát triển của cộng đoàn quốc gia. Mỗi cộng đoàn quốc gia có thể thiết lập những đơn vị miền, giáo phận, giáo xứ và những đơn vị thích hợp khác để dễ dàng phát triển. Các cộng đoàn quốc gia tự do liên kết với nhau nhằm dự án tông đồ và những điều đáng quan tâm khác. Bất cứ cơ cấu mới nào từ những sáng kiến tương tự, nếu nó có ý định hoạt động nhân danh các cộng đoàn quốc gia này, thì phải có sự ủy quyền rõ ràng và đặc biệt, được Hội Đồng Chấp Hành xác chuẩn.
 
Huấn luyện
           
            CĐKT là một cộng đoàn giáo dân theo linh đạo I-nhã. Thánh Thể là trung tâm của cộng đoàn. Thành viên sống theo gương Đức Maria, liên kết với Giáo Hội.
 
            Công tác huấn luyện, là làm sao giúp họ khám phá và sống ơn gọi đặc biệt của họ, giúp họ luôn kết hiệp với Thiên Chúa và trở nên dễ dạy với Ngài, để Ngài sử dụng mình như ý Ngài muốn. Điều này được biểu lộ nơi ý hướng ngay lành muốn phục vụ Thiên Chúa, lòng ước ao các nhân đức, lòng ao ước sống thân thiết với Thiên Chúa trong mọi sự, lòng mong muốn giúp đỡ người khác.
 
            Công tác huấn luyện cũng phải làm sao để họ có kiến thức vững chắc về thiêng liêng và thần học, giúp họ có khả năng trình bày những kiến thức đó cho người khác, cũng như giúp họ biết cách “nói về Thiên Chúa” với người khác.
 
Sinh hoạt
 
    Tiến trình sinh hoạt Cộng đoàn Kitô như sau:
1. Lời nguyện khởi đầu và hát xin ơn Thánh Thần.
2. Học hỏi bằng việc học tập cùng nhau.
3. Trao đổi cộng đoàn nhằm thăng tiến.
4. Chia sẻ kinh nghiệm tông đồ và thiêng liêng.
5. Cầu nguyện kết thúc.
 

Trang web: Cộng Đoàn Kitô