Kinh cầu cho các Linh Mục

Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót, - chúng con tạ ơn Chúa đã thương ban cho Giáo Hội tại Việt Nam - nhiều linh mục chăm sóc đoàn dân Chúa trong cuộc đời này. Xin Chúa thương gìn giữ và bảo vệ các linh mục - vượt qua sóng gió gian truân nơi cõi trần, - và ban ơn đổi mới cho các linh mục - ngày càng trở nên mục tử như lòng Chúa ước mong.

Xin Chúa thương ban ơn giúp sức cho các linh mục - biết chuyên cần suy niệm Lời Chúa - là Chân Lý tròn đầy và là sự Khôn Ngoan vô biên, để sức sống của Lời Chúa dưỡng nuôi tâm tình, tư tưởng và con tim của linh mục. Xin cho Lời Chúa thực sự trở nên ánh sáng, sức mạnh và an bình trong cuộc đời mục tử của Ngài.

Xin Chúa thương ban ơn giúp đỡ cho các linh mục - biết gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể, - cùng biết mở rộng trái tim tiếp nhận nguồn lực yêu thương hiệp nhất và khiêm tốn phục vụ của Người, - để tỏa sáng lòng từ ái bao dung của Vị Mục Tử nhân lành đối với mọi người, - nhất là những người nghèo khổ và bị bỏ rơi.

Xin Chúa thương ban ơn trợ lực cho các linh mục - biết chú tâm nghe theo sự soi dẫn và thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, - để qua sự chăm sóc của các Ngài, - Dân Chúa cảm nhận Chúa đang yêu thương đồng hành với họ, - soi đường dẫn lối đến Nguồn Chân Lý tròn đầy, - đến Suối Tình Yêu vô biên và Mạch Sự Sống dồi dào.

Nhờ lời cầu bầu của Thánh Mẫu La Vang - và các thánh linh mục chứng nhân đức tin, - xin Chúa thương ban ơn soi sáng cho các linh mục - biết liên kết mơi người nên một trong yêu thương và an bình, - biết giúp cho dân Chúa chung sức kiến tạo Giáo Hội thành muối men và ánh sáng Tin Mừng - cho cộng đồng dân tộc cùng thế giới hôm nay. Amen.

(Đọc trong Năm Linh Mục 19.06.2009 – 11.06.2010)