Kinh Linh Mục cầu cho hàng Linh Mục

Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến Con Một Cha là Vị Linh Mục thượng phẩm đời đời, mà thương nhớ đến và gìn giữ anh em linh mục chúng con là những người con yếu hèn. Xin Cha cho chúng con luôn gần gũi với Lời của Cha và Chúa Giêsu Thánh Thể, để chúng con có đủ sức vượt qua thử thách của ma qủy, thế gian, xác thịt. Xin Cha hằng khơi dậy nơi tâm hồn chúng con hồng ân cao cả và trong sáng của chức linh mục.

Lạy Chúa Giêsu Mục tử nhân lành, chúng con cầu khẩn cho tất cả các linh mục chúng con, - những anh em trung tín và nhiệt thành, cùng những anh em bất tín và nguội lạnh; - những anh em đang phục vụ cộng đoàn tín hữu đây, cùng những anh em đang miệt mài nơi vùng đất truyền giáo xa xôi; - những anh em đang lâm cảnh chán nản và khổ đau; - những anh em trẻ tuổi và già yếu, cùng những anh em bệnh tật và đang hấp hối. Cách riêng chúng con cầu khẩn cho những vị đã dày công đào tạo và đồng hành với chúng con, cùng những vị đã nâng đỡ hồn xác và cuộc đời chúng con.

Lạy Chúa Giêsu dịu hiền và khiêm nhường, xin gìn giữ anh em linh mục luôn gần kề bên Thánh Tâm Chúa, và ban cho chúng con dồi dào tình yêu mục tử, tình yêu hiệp nhất và khiêm tốn phục vụ, bây giờ và luôn mãi. Xin cho tất cả anh em linh mục, nhờ ánh sánh cùng sức mạnh của Chúa Thánh Thần, biết mở đường cho tình thương cứu độ của Chúa đến với mọi người trong thế giới hôm nay. Amen.