Lời Chủ Chăn tháng 4.2009 về Truyền Thông

Lời Chủ Chăn tháng 4.2009 về Truyền Thông

Kính gởi Anh em linh mục, anh chị em tu sĩ giáo dân trong gia đình giáo phận

Thưa anh chị em,

1. Công đồng Vatican II xác định phương tiện "Truyền Thông" nhằm 3 mục đích sau đây:

- Một là phổ biến và bảo vệ Chân lý, nói cách khác là loan truyền Tin Mừng Đức Giêsu Kitô là Chân Lý tròn đầy (xem Văn kiện "Truyền Thông Xã Hội", Vatican II, 1965, số 2);

- Hai là cung cấp Giáo dục kitô giáo, cổ võ nền văn hoá sự sống và văn minh tình thương trong cộng đồng dân tộc hôm nay (xem số 17 cùng một văn kiện);

- Ba là khai mở dòng chảy hiệp thông cho đời sống gia đình Giáo Hội, bằng cách thông đạt và chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm sống đạo yêu thương trong gia đình giáo phận, đồng thời cũng nhằm hỗ trợ cho cả gia đình giáo phận làm chứng cho Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô trong xã hội hôm nay.

2. HĐGM.VN đã hình thành Uỷ Ban Truyền Thông với chức năng hỗ trợ các giáo phận thi hành mục vụ truyền thông Tin Mừng Chúa Kitô, tiến hành công cuộc giáo dục kitô giáo, và xây dựng đời sống hiệp thông trong Giáo Hội hôm nay.

3. Tôi cũng đã hình thành Ban Mục Vụ Truyền Thông cho giáo phận. Tôi ước mong mọi thành phần trong giáo đình giáo phận, các cộng đoàn giáo xứ, dòng tu, các đoàn thể tông đồ giáo dân, tích cực tham gia mục vụ truyền thông bằng cách nầy hay cách khác, nhằm chung sức hoàn thành sứ vụ làm chứng và loan truyền Tin Mừng, vì sự sống vững bền và hạnh phúc lâu dài của cộng đồng dân Chúa cũng như cộng đồng dân tộc.

Gioan B. Phạm Minh Mẫn
Hồng Y Tổng Giám mục

 

 

PC. Đính kèm sau đây là một mẫu chia sẻ đời sống và kinh nghiệm mục vụ của một cộng đoàn giáo xứ trong buổi canh thức đêm giao thừa, nhằm tạ ơn Chúa đã yêu thương đồng hành và trợ lực cho mọi người, mọi gia đình tham gia đời sống mến Chúa yêu người trong cộng đoàn.

CANH THỨC CẦU NGUYỆN TẠ ƠN CHÚA

Người dẫn: Làm dấu Thánh Giá

Kính thưa cộng đoàn, theo truyền thống dân tộc Việt Nam, ngày tết là ngày con cái quây quần bên cha mẹ để tỏ lòng biết ơn. Trong những giờ phút cuối cùng của năm Mậu Tý, cộng đoàn chúng ta họp nhau trong ngôi Thánh Đường Chính Toà đuợc dâng kính cho Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Cùng với Mẹ Maria chúng ta tạ ơn Chúa một năm Mậu Tý sắp trôi qua. Noi gương Mẹ Maria, chúng ta mở rộng tâm hồn xin ơn Chúa Thánh Thần, nhờ Chúa Thánh Thần soi sáng, chúng ta xứng đáng tạ ơn Chúa về những ơn huệ Chúa đã ban cho chúng ta trong năm vừa qua. Kính mời cộng đoàn đứng.

Hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần
(khi suy niệm, đọc kinh lạy Cha, ba kinh kính mừng, kinh sáng danh… Sau kinh sáng danh, ca đoàn hát, đoàn kiệu di chuyển và dừng lại khi kết thúc bài hát)

SUY NIỆM MẦU NHIỆM NĂM SỰ SÁNG.

Suy niệm thứ nhất: Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan – Ta chiêm ngắm tình yêu chí hiếu chí trung với kế hoạch và đường lối yêu thương cứu độ của Chúa Cha. (thing lặng 05 giây)

Người dẫn đọc Suy niệm: Tạ ơn Thiên Chúa là Cha của chúng con. Trong suốt năm Mậu Tý vừa qua, cộng đoàn Giáo Xứ Chánh Toà chúng con cùng hiệp nhất với nhau qua sự hướng dẫn của linh mục Chánh sở, cùng chia sẻ những công việc chung, đặc biệt nhiều anh chị em từ khắp nơi cùng cộng tác trong công việc chung thuộc các nhóm: giáo lý, ca đoàn, phục vụ, giữ xe, phòng thánh, trật tự, khánh tiết nhằm phục vụ cho đường lối yêu thương của Chúa Cha. (Thinh lặng 05 giây)

Cùng với Mẹ Maria – chúng con dâng lời tạ ơn Chúa.
Đọc kinh: Lạy Cha, ba kinh kính mừng, kinh sáng danh.
Cộng đoàn hát: Lạy Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa, Mẹ đồng trinh…sau bài hát, đoàn kiệu dừng lại.

Suy niệm thứ hai: Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana – Ta hãy chiêm ngắm tình yêu đồng cảm và đồng hành với gia đình trong lo âu và hy vọng. (thing lặng 07 giây)

Người dẫn đọc Suy niệm: Tạ ơn Thiên Chúa là Cha của chúng con, vì trong thời đại hôm nay, có nhiều người chạy theo những nhu cầu vật chất và khao khát hưởng thụ. Thế nhưng vẫn có nhiều tâm hồn được Chúa Thánh Thần thúc đẩy đi vào đời sống cầu nguyện, tham dự các cử hành phụng vụ tại Thánh Đường Chính Toà, nhờ đó nhiều người được Chúa nuôi dưỡng bằng Lời Hằng Sống, Lời được Hội Thánh công bố mỗi ngày, cách riêng là mỗi Chúa Nhật. Đồng thời qua các lớp Giáo Lý Hôn Nhân, các lớp giáo lý dành cho các em thiếu nhi, thiếu niên, nhiều người được đón nhận Lời Chúa và nhận biết Chúa luôn đồng hành với gia đình trong mọi bối cảnh lo âu và hy vọng.

Cùng với Mẹ Maria, chúng con tạ ơn Chúa.
Đọc kinh: Lạy Cha, ba kinh kính mừng, kinh sáng danh.
Cộng đoàn hát: Kìa ai dong duổi đường gió bụi. Hát 2 câu ….sau bài hát đoàn kiệu đứng lại.

Suy niệm thứ ba: Chúa Giêsu rảo đi khắp nơi loan báo Tin Mừng cứu độ và chữa lành bệnh tật– ta hãy chiêm ngắm tình yêu phục vụ cho Tin Mừng cứu độ và sự sống của con người. (thing lặng 05 giây)

Người dẫn đọc Suy niệm: Tạ ơn Thiên Chúa là Cha của chúng con, trong năm Mậu Tý vừa qua, tại Ngôi Thánh Đường này, chúng con đã đón tiếp các Đức Giám Mục, nhiều linh mục, tu sĩ , các vị lãnh đạo các quốc gia, nhiều anh chị em thuộc các quốc tịch khác nhau với nhiều sắc tộc từ khắp nơi trên thế giới đến tham dự thánh lễ, chầu Mình Thánh Chúa, tham quan, để cùng nhau giới thiệu, sống và chia sẻ tinh thần loan báo Tin Mừng.

Cùng với Mẹ Maria, chúng con tạ ơn Chúa.
Đọc kinh: Lạy Cha, ba kinh kính mừng, kinh sáng danh.
Mời cộng đoàn đứng hát: Thành tâm dâng bài ca yêu mến …sau bài hát đoàn kiệu đứng lại.

Suy niệm thứ tư : Chúa Giêsu hiển dung khi cầu nguyện trên núi Tabor – Ta hãy chiêm ngắm tình yêu toả sáng lòng từ bi bao dung vô biên. (thing lặng 05 giây)

Người dẫn đọc Suy niệm: Trước những nhu cầu của cuộc sống con người, cũng như nhu cầu đời sống đức tin. Cộng đoàn tham dự các thánh lễ tại Nhà Thờ Chánh Toà đã chia sẻ với anh chị em đồng bào bị bão lụt tàn phá ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung, chia sẻ với anh chị em khuyết tật, các trẻ em nhiễm HIV, các bệnh nhân phong: 1.911.720.000 VND, 9.227 USD; chia sẻ với anh chị em thuộc 25 giáo xứ thuộc nhiều giáo phận: 3.526.699.000 VND, 24.347 USD… Tạ ơn Thiên Chúa là Cha của chúng con, chính Cha đã thúc đẩy tâm hồn các Kitô hữu quảng đại cho các công việc nêu trên. Qua việc bác ái, nhờ tình yêu Đức Kitô thúc bách, chúng con gặp đựơc Chúa Kitô qua những anh chị em gặp khó khăn. Nhờ đó chúng con trở nên giống Cha là Đấng giàu lòng thương xót.

Cùng với Mẹ Maria, chúng con tạ ơn Chúa.
Đọc kinh: Lạy Cha, ba kinh kính mừng, kinh sáng danh.
Mời cộng đoàn đứng hát: Xin vâng Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng … s au bài hát đoàn kiệu đứng lại.

Suy niệm thứ năm: Chúa Giêsu thiết lập Bí Tích Thánh Thể trước giờ chịu khổ hình tại Giêrusalem – ta hãy chiêm ngắm tình yêu hiến tế ban sự sống mới và sự hiệp nhất. (thing lặng 05 giây)

Người dẫn đọc Suy niệm: Tạ ơn Thiên Chúa là Cha của chúng con. Cha đã nuôi dưỡng chúng con bằng chính sự sống của Cha mỗi khi chúng con tham dự bàn tiệc Thánh Thể. Cha đã phục hồi sự sống siêu nhiên của chúng con khi chúng con lãnh nhận ơn tha thứ. Cha cho 82 em bé được làm con Cha và gọi Cha là Cha của mình nhờ bí tích rửa tội, và 33 đôi bạn trẻ được nên một với nhau trong tình yêu qua đời sống hôn nhân gia đình.

Cùng với Mẹ Maria chúng con tạ ơn Chúa.
Đọc kinh: Lạy Cha, ba kinh kính mừng, kinh sáng danh.
Mời cộng đoàn đứng: hát Tạ ơn Chúa với Mẹ ……………

Kết thúc: kính thưa cộng đoàn, cùng với Mẹ Maria, chúng ta vừa dâng lên Thiên Chúa là Cha tâm tình tạ ơn. Lời tạ ơn này cho dẫu chẳng thêm gì cho Chúa. Nhưng với niềm tin tưởng Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, chúng ta tin rằng, nhờ Đức Giêsu Kitô, chúng ta sẽ được ơn cứu độ. Với niềm xác tín đó, giờ đây chúng ta cùng hợp ý với Đức Hồng Y Tổng Giám Mục, người cha chung của giáo phận, hai Đức Cha phụ tá, quý cha đồng tế cử hành thánh lễ Tạ Ơn và phó dâng cho Chúa năm mới Kỷ Sửu sắp đến. Kính mời cộng đoàn hướng về cuối thánh đường đón đoàn đồng tế và hát ca nhập lễ .

Ca đoàn hát ca nhập lễ.


LỜI NGUYỆN CHUNG
THÁNH LỄ GIAO THỪA 2008

Chủ tế : Anh Chị Em thân mến
Mùa Xuân Kỷ Sửu sắp về trên quê hương Việt Nam và mỗi gia đình chúng ta. Trong giờ phút thiêng liêng này, với niềm tín thác vào Thiên Chúa, Đấng ban cho chúng ta năm mới Kỷ Sửu. Chúng ta tha thiết dâng lên Chúa những lời nguyện xin.

1. Cầu cho Hội Thánh Việt Nam. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần dân Chúa trong Hội Thánh, luôn trung thành với niềm tin mà các Bậc Tiền Nhân đã lấy chính mạng sống mình để làm chứng.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2. Cầu cho các nhà lãnh đạo đất nước Việt Nam. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo đất nước chúng ta được hồn an xác mạnh, trí khôn sáng suốt, để phục vụ người dân được sống hạnh phúc, công bình và thịnh vượng.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3. Cầu cho Tổng Giáo Phận của chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Hồng Y, Hai Đức Cha Phụ Tá, Cha Tổng Đại Diện, quý Cha, quý tu sỹ nam nữ và các thành phần dân Chúa trong giáo phận luôn hiệp nhất với nhau, để cùng thực hiện những chương trình chung của giáo phận.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4. Cầu cho tất cả những ai đang hiện diện nơi đây. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người, mỗi gia đình chúng ta trong năm mới Kỷ Sửu được bình an, mạnh khoẻ và sống thánh thiện.Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Xin Cha thương nhận những ước nguyện chúng con vừa cầu xin. Xin cho tất cả chúng con luôn sống xứng đáng với những hồng ân mà Cha sẽ ban cho chúng con trong năm mới này, và biết sử dụng những ân huệ Cha ban để làm vinh danh Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.