Thông báo của về việc phong chức linh mục và phó tế vào ngày 19.6.2009

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2009

Kính gởi : Quý Linh mục chánh xứ
Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh

Theo đề nghị của Ban Giám Đốc Đại Chủng Viện Thánh Giuse, tôi đã thuận cho 13 đại chủng sinh trong danh sách dưới đây lãnh chức Linh mục vào lúc 8 giờ 30 ngày 19.6.2009, lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, ngày thánh hoá Linh mục, khai mạc Năm Linh mục, tại Nhà thờ Chánh Toà, 1 Quảng trường công xá Paris, phường Bến Nghé, thành phố Hồ Chí Minh:

1. Mactinô Chu Quang Định, Tân Hoà, Phú Nhuận
2. Giuse Nguyễn Minh Đức, Tân Phú, Tân Sơn Nhì
3. Inhaxiô Nguyễn Văn Đức, Tân Lập, Thủ Thiêm
4. Phanxicô At Trần Đức Huân, Mân Côi, Gò Vấp
5. Gioan B Lê Quốc Kiệt, Hoà Hưng, Phú Thọ
6. Đaminh Lâm Quang Khánh, Lạc Quang, Hốc Môn
7. Giuse Nguyễn Văn Lãnh, Tân Lập, Thủ Thiêm
8 Giuse Đặng Thanh Phong, Mông Triệu, Gia Định
9. Giuse Trần Hoàng Quân, Vinh Sơn (Ông Tạ), Chí Hoà
10. Giuse Nguyễn Hồng Thanh, Xóm Thuốc ,Gò Vấp
11. Giuse Nguyễn Ngọc Thông, Bình Thái, Bình An
12. Giuse Nguyễn Hữu Thức, Hoàng Mai, Xóm Mới
13. Phêrô Giuse M Hà Thiên Trúc, Tân Định, Tân Định.

Và tôi cũng đã thuận cho 2 thầy đại chủng sinh có tên dưới đây lãnh chức Phó tế:

1. Giuse Hoàng Đình Hải, Lộc Hưng, Chí Hoà
2. Bartôlômêô Nguyễn Hoàng Tú, Bình Hoà, Gia Định.

Vậy xin quí Cha rao, và xin mọi người cầu nguyện cho các tiến chức. Đồng thời, theo lương tâm khi thấy có ngăn trở, xin báo cho Bản Quyền.

Gioan B. PHẠM MINH MẪN
Hồng y Tổng Giám Mục