Tiểu sử Đức Giám Mục Phụ Tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm

 

 

 

 

 

 

 

02-10-1952 : sinh tại Đàn Giản, Hà Đông (nay thuộc Hà Nội).
1963 - 1972 : Học tại Tiểu Chủng viện Thánh Quý, Cái Răng, Cần Thơ.
1973 - 1976 : Học tại Đại Chủng viện Thánh Tôma, Long Xuyên.
1977 - 1979 : Học tại Đại Chủng viện Thánh Giuse TP. HCM.
1980 : Thụ phong linh mục.
1980 - 1983 : Linh mục phụ tá Giáo xứ Hà Đông, hạt Xóm Mới.
1983 - 1987 : Quản nhiệm Giáo xứ Hà Nội, hạt Xóm Mới.
1987 - 1999 : Linh mục phụ tá Nhà thờ Chính toà Tổng Giáo phận TP. HCM.
1997 : Giáo sư Đại Chủng viện Thánh Giuse TP. HCM.
2001 - 2004 : Học Thần học Mục vụ tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ, tốt nghiệp tiến sĩ.
2004 - 2012 : Giám đốc Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận TP. HCM.
3-2008 : Thư ký của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam.
15-10-2008 : Đức Thánh Cha Beneđictô XVI đã bổ nhiệm Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm làm Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận TP. Hồ Chí Minh và đã chọn khẩu hiệu Giám mục của mình là “Hãy theo Thầy”.
15-11-2008 : Cha được tấn phong Giám mục bởi Đức hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn.