Audio suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu phép rửa, năm B

Trình bày: 
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.