Audio Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 30 Thường niên - năm A

Trình bày: 
Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Cáo lỗi:

Vì thời gian vừa qua, trang web tgpsaigonet bị lỗi phần mềm, nên không thể đăng audio được! Rất mong quý vị thông cảm.

BBT WGPSG