Dòng Thừa Sai Thánh Tâm Comboni: Bài giảng lễ kỷ niệm 150 năm thành lập

Trình bày: 
Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.