Tu đoàn Gia đình Naza: Làm phép nguyện đường mới

Lời: 
Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.