Các Bà Mẹ Công giáo TGP Saigon mừng lễ bổn mạng

Nhạc/Bài giảng: 
ĐTGM Phaolô Bùi Văn Đọc

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.