Giáo xứ Lam Sơn: Lễ nhậm chức tân chánh xứ, cha Gioan Baotixita Nguyễn Sơn lâm

Trình bày: 
Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.