Bài ca Tâm niệm Năm Tân Phúc Âm hoá đời sống giáo xứ: "Hiệp thông yêu mến" - St: Lm Nguyễn Duy