Chúa nhật XV Thường niên năm B - năm 1997

Nhạc/Bài giảng: 
ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

(Audio: Anh Tuấn)