Sự phát triển việc cử hành phụng vụ ngày Chúa nhật trong thời kỳ các Giáo phụ

Trình bày: 
Linh Tiến Khải & Minh Nguyệt

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

(Nguồn: Vatican)