Gặp Đức Giáo Hoàng 30.5.2012 - ĐGH chào thăm Phái đoàn Việt Nam do ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn dẫn đầu

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

(Audio: Vatican)