VCTĐ Đức Bà Sài Gòn: Mừng lễ bổn mạng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Nhạc/Bài giảng: 
ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

(Audio: Anh Tuấn)