Chúa nhật IV Mùa Chay A

Nhạc/Bài giảng: 
ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Vào sa mạc nội tâm dể học cách nhìn của Thiên Chúa.

(Audio: Anh Tuấn)