Gx. Đông Quang: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo mừng lễ bổn mạng

Nhạc/Bài giảng: 
Lm GB. Võ Văn Ánh

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

(Thu âm: Trương Hùng)