Thánh lễ tạ ơn của tân linh mục Phêrô Trần Anh Tú, SDB tại giáo xứ Lạc Quang

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

(Audio: Trương Hùng)