Họp mặt anh chị em Giáo lý Dự Tòng tại Trung tâm Mục vụ TGP.TPHCM - (P4)

Nhạc/Bài giảng: 
ĐGM Phêrô Nguyễn Khảm

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Tin Mừng & Chia sẽ Lời Chúa