ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm: Bài giảng đêm giao thừa Canh Dần

Nhạc/Bài giảng: 
ĐGM Nguyễn Khảm

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Thực hiện: Tuấn Hồng Ân