Đêm cầu nguyện cho các bệnh nhân 6.2.2010 - (P5)

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Đức Cha Phêrô cảm ơn & Chúc Tết