Lễ Khánh thành khu nhà mới của Trung Tâm Mục Vụ TGP.TPHCM - (P6)

Trình bày: 
ĐHY GB Phạm Minh Mẫn

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Đức Hồng Y chúc tết