Lễ Khánh thành khu nhà mới của Trung Tâm Mục Vụ TGP.TPHCM - (P5)

Trình bày: 
ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, GĐ TTMV cảm ơn