Lễ Khánh thành khu nhà mới của Trung Tâm Mục Vụ TGP.TPHCM - (P2)

Trình bày: 
ĐHY GB Phạm Minh Mẫn

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Nghi thức làm phép khu nhà mới