Lễ Khánh thành khu nhà mới của Trung Tâm Mục Vụ TGP.TPHCM - (P1)

Trình bày: 
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Cầu nguyện khai mạc - Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền, phó GĐ TTMV tuyên bố lý do