Ngày Thánh Hiến Tu Sĩ & Lễ Tất Niên - (P5)

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Liên Tu sĩ chúc tết Đức Cha Phêrô - Quý Bề trên & Đáp từ cùa Đức Cha Phêrô