Ngày Thánh Hiến Tu Sĩ & Lễ Tất Niên - (P3)

Trình bày: 
ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Các Tu sĩ đối thoại với Đức Cha Phêrô