Dòng Thánh Phaolô: Đại lễ tạ ơn 150 năm - (P9)

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Lời cảm ơn của Nữ tu Maria Ngô Thị Mai Anh, giám tỉnh Sài Gòn