Dòng Thánh Phaolô: Đại lễ tạ ơn 150 năm - (P8)

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch HĐGMVN ngỏ lời với cộng đoàn