Dòng Thánh Phaolô: Đại lễ tạ ơn 150 năm - (P7)

Lời: 
Hương Vĩnh

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Ca hiệp lễ: Muôn Lời Tán Tụng - Hương Vĩnh