Dòng Thánh Phaolô: Đại lễ tạ ơn 150 năm - (P5)

Nhạc/Bài giảng: 
ĐGM Phaolô Bùi Văn Đọc, giáo phận Mỹ Tho

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Tin Mừng & Bài giảng