Lễ Bế giảng lớp Thánh Kinh 100 tuần khóa II - (P1)

Trình bày: 
ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Đức Cha Phêrô chia sẽ niềm vui hy vọng trên đường Emmau