Thánh lễ Bế mạc Tuần lễ Di Dân - (P3)

Trình bày: 
ĐHY GB Phạm Minh Mẫn

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Nghi thức sai đi và Đức Hồng Y trao quà tết cho Di Dân