Giáo xứ Tân Thành: khánh thành nhà thờ

Trình bày: 
ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.