Thánh lễ Khai mạc Tuần lễ Di Dân - (P3)

Trình bày: 
Lm. Phaolô Phạm Trung Dong, Chủ tịch UB Di Dân

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Tâm tình tạ ơn của anh chị em Di dân & Đáp từ của Lm. Phaolô Phạm Trung Dong, Chủ tịch UB Di Dân