Ngày hội Gia đình trẻ TGP TP.HCM: ĐHY GB. chủ sự Thánh lễ Thánh Gia Thất

Nhạc/Bài giảng: 
ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Ghi âm & Dàn dựng: Tuấn Phúc Ân