Lời chúc mừng Giáng Sinh 2009 của Đức Hồng Y GB Phạm Minh Mẫn

Trình bày: 
Đức Hồng Y GB Phạm Minh Mẫn

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Lời chúc mừng Giáng Sinh 2009 của Đức Hồng Y GB Phạm Minh Mẫn

Ghi âm & Dàn dựng: Tuấn Phúc Ân