Chuyên đề: Truyền thông và thế hệ trẻ thời @ (P2)

Trình bày: 
Sr. Maria Nguyễn Thị Ngọc Lan, FMM

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Làm sao giúp người trẻ đáp ứng được những vấn đề của cuộc sống.

-----------------------------
Ghi âm & Dàn dựng: Tuấn Phúc Ân